Tijdelijk management

U wilt snel en doeltreffend een uitdagende opdracht uitvoeren binnen uw organisatie. De aard van de opdracht (bv. het afbreukrisico) is zodanig dat u overweegt een interim-professional in te zetten. Het KansRijk helpt u hierbij graag en kan daarbij bogen op ruim 12 jaar ervaring. Onze interim-professionals ondersteunen uw organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau.  U ontmoet ervaren, stevige en authentieke mensen die op hun taak zijn berekend. Zij vervullen op de manier die u wenst de rol van (tijdelijke) partner in uw organisatie.

 

Onze professionals:

  • koppelen enthousiasme aan daadkracht
  • zijn initiatiefrijk en toegerust op hun rol
  • zijn doortastend en flexibel
  • passen bij uw organisatie

 

creatief en doeltreffend opgelost

Een G4 gemeente zoekt een tijdelijke manager om drie afdelingen te smeden tot één. De medewerkers hebben weinig animo en zien de voordelen van de nieuwe structuur niet. De tijdelijke manager besteedt tijd aan 1 op 1 gesprekken met alle medewerkers en brengt zo de bezwaren in kaart, coacht het te benoemen nieuwe afdelingshoofd in wekelijkse gesprekken. Tijdens een heidag, georganiseerd door de medewerkers en begeleid door de tijdelijke manager wordt de strijdbijl begraven en kort daarna “staat” de nieuwe afdeling.

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht: