Over Marten Schreuder

Studeerde rechten in Leiden en verdiepte zich in arbeids- en organisatiepsychologie.
Als (interim)manager, directielid en coach houdt hij zich al jaren bezig met het ontwikkelen van mens en organisatie. Hij doet dit op een open, eerlijke en betrokken manier met oog voor mens én organisatie en zoekt daarbij naar wat mensen werkelijk beweegt en in beweging brengt. 

Nadat hij 5 jaar bij de gemeente Leiden had gewerkt (ruimtelijke ordening, milieu en bestuurlijke en juridische zaken) werkte hij 10 jaar bij het Heerema-concern in diverse staf- en managementfuncties w.o. HR-manager. Hij deed hier internationale ervaring op en onderhandelde wereldwijd contracten met olie- en gasmaatschappijen.
Als projectleider was hij verantwoordelijk voor opdrachten waarbij in korte tijd klinkende resultaten moesten worden behaald. Hij leerde hier hoe je in korte tijd een “high performance team” kunt vormen om onder tijdsdruk de afgesproken resultaten te behalen.

Werkte tot 1999 bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond als afdelingshoofd en lid van het directieteam. In dat jaar richtte hij bureau Interconsult op en voerde tot 2011 tijdelijke managementopdrachten uit. In die tijd ontwikkelde hij zich tot coach en trainer van bestuurders, executives,  managers, medewerkers en teams. Zowel in bedrijfsleven als bij overheden deed hij ervaring op met transities en reorganisaties en verbond daarbij organisaties en medewerkers.

Eind 2010 richtte hij Het KansRijk op. Dit bureau concentreerde zich aanvankelijk vooral op overheden en vanaf 2012 ook op bedrijven. Marten is een gedreven professional met een goed ontwikkeld gevoel voor wat mensen en organisaties nodig hebben om effectief te zijn en te excelleren.

 

Hans Lubberding

Hans Lubberding, partner van Het KansRijk, is een ervaren senior onderzoeker. Met die ervaring, opgedaan bij een gespecialiseerd marktonderzoekbureau en een internationaal werkende financiële dienstverlener, is hij in staat om zowel commerciële organisaties als (overheids)instanties effectief te ondersteunen bij het realiseren van doelen en ambities.
Met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek begeleidt Hans organisaties bij het nemen van  strategische of tactische (marketing)beslissingen en zorgt hij voor een stevig fundament op basis waarvan daadwerkelijk besluiten genomen kunnen worden.
Op basis van een gedegen theoretische ondergrond in de sociale wetenschappen en marketing gecombineerd met een jarenlange ervaring met interim-opdrachten  en marktonderzoek projecten is Hans bij uitstek in staat om complexe onderzoeksvraagstukken te doorgronden, aan te pakken en op te lossen. Zijn aanpak is flexibel en pragmatisch, levert maatwerk voor de klant en wordt daarnaast gekenmerkt door heldere planning en budgetafspraken. Belangrijkste kennis-/ervaringsgebieden: (financiële) dienstverlening, wonen, verkeer en vervoer, ouderen; productontwikkeling, klanttevredenheid, communicatie.

 

Rebecca van Emden

Rebecca is als Master Birkman Professional verbonden aan Het KansRijk. Zij beschikt over een brede kennis in het bedrijfsleven, onderwijs en (top)sport. Deze kennis zet zij in om individuen, teams en organisaties effectief te maken door zelfinzicht en inzicht in elkaar te vergroten; dit leidt tot wederzijds begrip en respect en een optimale samenwerking. Het KansRijk zet Birkman assessments in bij werving en selectieprocedures intern en extern en bij Carrièremanagement.

Direct contact

Emailadres:
Onderwerp:
Bericht: